Op 5 juli 2015 begon de Tour de France in ons eigen Utrecht. Als onderdeel van de feestelijkheden hieromheen is er Nederlands grootste koor gevormd, met vele verschillende koren en Hold the Line maakte daar ook deel van uit.

We hebben onder leiding van dirigent Ardjoena Soerjadi, ja de broer van Wibi Soerjadi, het speciale lied Chanson Départ gezongen. Elke stemgroep had zijn eigen kleur shirt en toen de renners voorbij kwamen, aan de andere kant van het water hebben wij ze toegezongen. Ook zijn we op tv gezien geweest.